– Det är viktigt att ha goda relationer till personalen, beslutsfattarna, näringslivet och invånarna. Som Kommundirektör är du framför allt en spindel i nätet, säger Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo . 

Enligt en enkät som gjorts av Kommunförbundet, KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Kommundirektörer rf upplever kommundirektörerna det viktigt med uppskattning på flera håll.

På frågan Hur viktig upplever du den uppskattning som följande aktörer uppvisar gentemot ditt arbete som kommundirektör? uppgav så gott som alla svarande att det är viktigt med uppskattning från kommunens ledande förtroendevalda (98 %), kommunens anställda (93 %) och näringslivet (91 %). Likaså är uppskattning från förtroendevalda, kommuninvånare och andra intressentgrupper viktig för kommundirektörerna.

Mikael Grannas, kommundirektlör i Sibbo, håller med. Han säger att arbetet som kommundirektör förändrats och idag framför allt handlar om att vara en spindel i nätet.

– Det är viktigt med fungerande nätverk. Jag tänker mig att spindelnätet fästs på flera olika punkter: hos de förtroendevalda, personalen, invånarna och i näringslivet. För att ha så bra förutsättningar som möjligt krävs goda relationer på alla plan, säger Grannas.

Firar födelsedag med invånarna

Som ett sätt att nätverka med kommuninvånarna bjuder Grannas in kommuninvånarna att fira sin 50-årsdag nu på fredag. Den riktiga dagen är först på söndag, men på fredag blir det informell födelsedagsmottagning.

– Jag hoppas det blir avslappnat och trevligt. Inga festtal eller mörka kostymer, säger Grannas.

Grannas önskar sig inte heller några presenter, men den som vill kan betala in en slant på ett insamlingskonto. Med de pengarna kommer kommunen att köpa ett motionsredskap för utomhusbruk.

– Det blir någon form av utomhuspryl och jag tänker mig att den framför allt ska vara användbar för den äldre befolkningen, säger Grannas.

Kommunsektorn och privata sektorn lockar kommundirektörer

Enligt enkäten uppskattar kommun- och stadsdirektörerna att de om tre år med största sannolikhet är kommun- eller stadsdirektör i sin egen kommun.

På frågan om hur sannolikt eller osannolikt det är att kommundirektörerna arbetar för en annan arbetsgivare inom den närmaste framtiden, svarade de flesta (64 %) att de sannolikt sitter kvar på sin nuvarande post. Andra sannolika alternativ bland de kommundirektörer som besvarade enkäten är att de övergår till den privata sektorn (28 %) eller blir kommundirektör i annan kommun (26 %).

Däremot anser endast 16 % att de sannolikt börjar arbeta inom de nya landskapen, och bara 7 % att de sannolikt har statlig anställning.

Grannas har i dagsläget varit kommundirektör i Sibbo i sex år och det betyder att kontraktet går ut om ett år. Rekryteringen av nästa kommundirektör börjar på hösten och Grannas säger själv att han trivats bra och gärna fortsätter.

– Men nu får vi ett nytt fullmäktige så vi får se hur samarbetet kommer igång och hur de tänker.

Om Grannas inte skulle arbeta som kommundirektör ser han framför allt två andra möjligheter. För det första är Grannas  intresserad av den digitala utvecklingen inom den offentliga sektorn och kunde bra tänka sig arbeta inom ett teknologiföretag.

– En annan möjlighet är att vara entrepenör. Det har jag inte varit tidigare, men tänker mig då i en rådgivade och konsulterande roll, möjligen inom offentliga sektorn.

Enkäten som gjordes av Kommunförbundet, KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Kommundirektörer rf besvarades av totalt 185 kommundirektörer från fastlandskommunerna och Åland på våren 2017. Svarsprocenten var 59,5.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *