”Grankulla behöver ingen vårdreform”

- På den kommunala sidan jobbar jag för allmänheten, vilket är motiverande, säger Christoffer Masar, stadsdirektör i Grankulla. Foto: Henri Salonen
- På den kommunala sidan jobbar jag för allmänheten, vilket är motiverande, säger Christoffer Masar, stadsdirektör i Grankulla. Foto: Henri Salonen
4.4.2016

Vårdreformen hotar försämra servicen i Grankulla. – Det finns en risk för att vi måste betala mycket mer men får sämre service i framtiden, säger nye kommundirektören Christoffer Masar.

Grankulla har rykte om sig att vara en trevlig tvåspråkig småstad med stark byagemenskap, god service och låg skattesats. Det här bekräftas av två äldre damer
som visar mig vägen från tågstationen till kommunhuset. Den nya stadsdirektören Christoffer Masar får beröm för att han är aktiv och engagerad. Men damerna oroar sig för att närservicen försvinner. ”Se nu hur den ena efter den andra butiken har lagt lapp på luckan”. Också vårdreformen oroar. “Kommer närvården att försvinna?”, undrar de.

För tillfället är vi i Grankulla bäst eller bland de bästa
på alla serviceområden i vår storleksklass.

Samma frågor har Masar grunnat på sedan han började i januari. Vårdreformen behövs
på många andra håll i landet men inte i Grankulla, anser han. Grankulla har en frisk befolkning med tämligen låga vårdkostnader och hör till förlorarna i ett system där vården i hela landet ska blir mer jämlik.

– Visst oroar jag mig för de ekonomiska konsekvenserna ifall hela vården och hälften av intäkterna överförs till landskapen. Blir det ett stort tryck på att öka skattesatsen och skära i servicen? Det finns en risk för att Grankulla måste betala mycket mer, men får sämre service.

Om Masar fick bestämma skulle vårdreformen inte alls genomföras i Nyland. Idag jobbar till exempel skolkuratorerna i Grankulla gränsöverskridande mellan bildnings- och social- och hälsovårdssektorn.

Masar befarar att det här arbetet slås i spillror ifall en ny mammutorganisation blir
verklighet efter vårdreformen. Ett liknande svar ger han också på frågan om hur länge Grankulla ska vara självständigt eller om kommunen borde gå samman med Esbo.

– Många kommuner har stora problem och gynnas av sammanslagningar men varför förstöra för oss som klarar oss bäst i landet?

Att gå samman med Esbo vore en loose-loose situation för båda kommunerna. För vår del
skulle också tvåspråkigheten lida. En dryg tredjedel av Grankullaborna är svenskspråkiga. Frågan om god service handlar också om att få vård på sitt modersmål. 

Hur ska svenskan tryggas i framtiden då hälften av kommunens uppgifter överförs till landskapen?

– I landskapet måste det finnas svenskspråkiga nämnder som har beslutsmakt eller egen budget. Kommunen kan påverka svenskan genom rekrytering och vi kan se till att svenskan används i vardagen.

Vi har språkdusch på dagis och många tvåspråkiga sätter sina barn i svensk skola.  Grankulla har också tvåspråkighetsprogram. Kritiken mot att privata aktörer lämnar kommunen kommenterar Masar med att en stor del av landet lider av samma problem.

– För tillfället är vi bäst eller bland de bästa på alla serviceområden i vår storleksklass. Positivt är att renoveringen av köpcentret och bostäderna kring köpcentret framskridit, det har en positiv inverkan på köpkraften.

Som bäst pågår en arkitekttävling om tomten där stadshuset står. Planen är att det ska byggas nya bostäder och affärslokaler här. Vad som ska hända med stadshuset som är i stort behov av renovering är ännu öppet.

– Vi kan påverka privata aktörer via planläggning, att göra centrum och kommunen mer
lockande för invånarna.

En annan gynnsam aspekt är att Grankulla inom ett par år troligen hör till samma kollektivtrafikszon som Esbo och Helsingfors.

– Att biljettpriserna blir samma som i grannkommunerna gör troligen Grankulla mer lockande. Stadsdirektören ska vara en frontfigur, i synnerhet i en småstad som Grankulla.

Masar vill vara en synlig ledare och kommer att bekanta sig med den offentliga serviceproduktionen. Han har besök skolor och daghem, hälsovårdsstationen och åldringshemmen och fortsätter att bekanta sig med stadens föreningar.

– Invånarna är välutbildade, känner varandra och är aktiva. Det syns i beslutsfattandet.

Vilka är dina styrkor som ledare? 

– Jag är utåtriktad, pragmatisk, bjuder på mig själv och ser mig inte som en traditionell byråkrat.  Masar blev kommunalare av en slump. Under studietiden tänkte han sig ett jobb som affärsjurist eller advokat.

– Det är jättesynd att den kommunala sektorn har ett lite dåligt och byråkratiskt rykte. Att jobba för kommunen är jätteintressant!

Christoffer Masar

  • Ålder: 34
  • Bor i: Hemma från Karleby, bor i Kyrkslätt.
  • Familj: Hustru
  • Karriär: Utbildad jurist. Biträdande stadsjurist i Karleby, advokat,
    förvaltningsdirektör i Lovisa och Kyrkslätt.
  • Hobbyer: Tyvärr hinner jag inte med så många hobbyer. Min fru fixar det mesta
    hemma, vilket jag är tacksam för. Jag läser böcker, ser på film, äter god mat och gillar att resa.

Publicerat i Kommuntorget 2/2016. Foto: Henri Salonen

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här