16.04 - 20.04.2018 |
Dela evenemang

Natur, kultur och jämställdhet i småbarnspedagogiken

Studieresa till Island för barnträdgårdslärare

Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, i samarbete med Finlands Kommunförbund, ordnar en studieresa till Reykjavik 16-20.4.2018 för dig som är utbildad barnträdgårdslärare eller socionom (YH) och jobbar i barngrupp. Resans teman är natur, kultur och jämställdhet.

Resans syfte är att du som pedagog får nya idéer som stöder de pedagogiska målen i din enhet, och att den nya kunskapen sprids vidare till andra aktörer inom småbarnspedagogiken som verkar på svenska i Finland. I Reykjavik tar vi del av föreläsningar om barnkultur och om Islands system för småbarnspedagogik, samt besöker daghem med specialisering inom genus- natur- och konstpedagogik. Sammanlagt 25 personer ryms med på studieresan.

Kolla in programmet längre ner på sidan!

Ansökning öppen: 9.1-31.1.2018

Ansökning görs elektroniskt via länk längre ner på sidan: “Anmäl online”.

Kom ihåg att diskutera resan med din förman innan ansökning för att försäkra dig om att du har möjlighet att delta.

Tidpunkt: 16-20.4.2018

Kostnader:

Svenska Kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr står för program, logi, transport till och från Reykjaviks flygplats samt en del av kostnaderna för flygresorna. Avfärd till Island är 16.4.2018 kl 15:35 och vi är tillbaka i Helsingfors 20.4 kl 15:40.

Gemensamma flygresor bokas av arrangören. Stiftelserna finansierar flygresorna med 200 € för deltagare från Nyland, och 300 € för deltagare från Österbotten. Deltagarna betalar överstigande kostnad för flygresor HKI-REY-HKI före resan.

Deltagarna står själva för transport till och från Helsingfors-Vanda flygfält, förtäring och transporter inom Reykjavik. Lunch och middag som ingår i programmet 19.4 står arrangörerna för. Övernattning i enkelrum i centrala Reykjavik (frukost ingår) sker på Fosshotel Reykjavik.

Inför resan förutsätts deltagarna göra mindre förhandsuppgifter tillsammans med en mindre grupp som utsetts innan resan. Förhandsuppgifterna gäller främst planering av resans grupparbeten.

Målgrupp

Behöriga barnträdgårdslärare och socionomer (YH) som jobbar i barngrupp på svenskspråkiga daghem och förskolor i Finland.

Urvalskriterier:

  • Den sökandes möjligheter att dra nytta av sina erfarenheter i sitt arbete och att sprida vidare kunskapen inom småbarnspedagogiken.
  • I urvalet eftersträvas bredd i gruppsammansättningen, gällande bl.a. geografisk fördelning.

Tilläggsinformation:

Elin Johansson utbildningsplanerare Finlands Kommunförbund rf. +358 9 771 2241 Elin.Johansson(at)kommunforbundet.fi

Material

Program