23.03.2018 | Jakobstad
Dela evenemang

Bli tryggare i din roll som ordförande!

Kurs för kommunala ordförande

Är du ordförande i fullmäktige eller i en kommunal nämnd? Ordförandeuppdraget är krävande. Du ska vara bestämd, tydlig, effektiv, påläst och samarbetsinriktad - samtidigt. Därtill ska du vara insatt i de ärenden som behandlas och duktig på mötesteknik och på kommunallagen.

Vill du bli tryggare i din roll som ordförande? Bättre på mötesteknik och kommunikation? Lära dig arbeta strategiskt och målinriktat? Möta medier och samarbeta över partigränserna?

Den här kursen riktar sig till förtroendevalda som vill utvecklas i sitt uppdrag som ordförande eller viceordförande i kommunala organ.

På kursen föreläser två av Finlands ledande experter på kommunal förvaltning, Siv Sandberg och Ida Sulin. Sandberg är kommunforskare vid Åbo Akademi med strukturreformer och nordiska jämförelser som sina specialområden. Ida Sulin är Kommunförbundets ledande jurist med kommunallagen, offentlighetsfrågor och dataskydd som sina ansvarsområden. Därtill medverkar överinspektör Vava Lunabba, Justitieministeriet och Kommunförbundets svenska informatör Margareta Björklund.

Tidpunkt: 23.3.2018, kl 9-16

Anmälan och villkor: Anmälan är bindande och bör göras senast 8.3.2018. Efter anmälningstidens slut debiteras hälften av kursavgiften vid annullering. Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas kursarrangören. 

Närmare upplysningar:
Elin Johansson, 050 357 1465
förnamn.efternamn@kommunforbundet.fi

 

Deltagaravgiften inkluderar den traktering som ingår i programmet och kursmaterial, inklusive fyra nr av tidskriften Kommuntorget (värde 20 € + moms).

Material

Ordförandekurs program