08.02 - 10.02.2017 | Tallink Silja
Inspirera andra! Dela evenemang

Ekonomi- och finansieringsforum 8-10.2.2017

Välkommen på kommunsektorns Ekonomi- och finansieringsforum 2017 – 30 års jubileumskonferens på Tallink Silja. Arrangör är Finlands Kommunförbund i samarbete med FCG.

Teman som behandlas:

  • de ekonomiska utsikterna och utmaningarna för Finland
  • vård- och landsskapsreformen och hur de påverkar kommunerna
  • aktuella skatte- och finansieringsfrågor
  • kommunerna och sysselsättningen
  • arbetsmarknaden i förändring
  • parallellprogram på svenska med kommunvisa prognoser
  • den nordiska välfärdsstatens framtid
  • besök till Botkyrka kommun

Vi inbjuder förtroendevalda och tjänsteinnehavare att delta i konferensen och i det svenskspråkiga programmet.

Material

Övrigt föreläsningsmaterial från ekonomi- och finansieringsforum Öppna länk
Material från studiebesöket till Inera Sofie Zetterström, Mikael Johansson, Peter Rosengren
Program