01.12 - 31.12.2018 |
Inspirera andra! Dela evenemang

Utbilda hela kommunen!

Beställ nu! Videoföreläsningar med Ida Sulin om dataskyddet

Du har säkert redan hört talas om den nya europeiska dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Vad innebär den i praktiken, och hur påverkar den det dagliga arbetet i kommunen?

Oavsett vilken område du arbetar inom så är sannolikheten stor att förordningen på något sätt kommer att påverka din arbetsdag. Anställda inom alla kommunala sektorer som arbetar med t.ex. administration, beredning, utbildning, HR, marknadsföring och IT kommer behöva se över sina system, rutiner och hur man arbetar med att samla in personuppgifter.

Med Kurstorgets videoutbildning kan du utbilda hela kommunens personal i dataskyddsförordningen – på mindre än två timmar! För en klumpsumma får din kommun trettio dagars obegränsad tillgång till videoföreläsaningar med Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin. 

Videoföreläsningarna består av fyra delar video och kan köpas via Kurstorget.

Föreläsningarna behandlar följande teman:

  • EU:s dataskyddsförordning (23 minuter)
  • Behandling av personuppgifter (29 minuter)
  • Den registrerades rättigheter och kommunens skyldigheter (30 minuter)
  • Dataskydd i upphandlingar och avtal – Hur komma igång (18 minuter)

Videoföreläsningen finns på finska och svenska.

Kontakta oss på Kurstorget för beställningar och mer information:
kurser[at]kommunforbundet.fi

Vi betjänar också per telefon:
Elin Johansson
utbildningsplanerare
+358 9 771 2241

För beställningar av enbart finska videor, kontakta Päivi Raitio på FCG, paivi.raitio@fcg.fi  Mer info om de finska videomodulerna på FCG:S hemsida: klicka här