21.03.2018 | Gamla Vasa
Dela evenemang

Uppdatera dig om de nya avtalen!

Avtalsinfo om de nya kollektivavtalen (AKTA)

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef på KT Kommunarbetsgivarna, informerar om de viktigaste förändringarna i de nya kommunala kollektivavtalen som träder i kraft 1.2.2018. Under infotillfället går Nybondas-Kangas igenom de viktigaste förändringarna i kollektivavtalen, med betoning på AKTA.

Målgrupp: Personaldirektörer, -chefer, – sekreterare, löneräknare samt övrig personal inom kommunernas och samkommunernas personaladministration som behöver kunskap om de nya avtalen.

Tid och plats: Utbildning 9-12, därefter lunch till kl 13. Utbildningen hålls på Campus Kungsgården i gamla Vasa. För deltagare från södra Finland är det också möjligt att delta i utbildningen via Skype

Program:
9:00 Kaffe
9:30 Föreläsning (med paus)

  • Löneförhöjningar 2018-19
  • Engångsarvode januari 2019
  • AKTA: nya arbetstidsbestämmelser fr.o.m. maj 2018
  • ”Dagispaketet” (AKTA bilaga 5)
  • AKTA övriga förändringar, bl.a. förtroendemannabestämmelser
  • LÄKTA
  • TS
  • TIM-AKA
  • UKTA: årstidssystem för yrkesinstitut (vuosityöaikajärjestelmä ammatillisille oppilaitoksille)

12:30 Lunch

Anmälan och villkor: Anmälan är bindande och bör göras senast 11.3.2018. Vid annullering efter 2.3 debiteras hälften av kursavgiften (plus moms). Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas kursarrangören. Kursavgiften innehåller utbildningen, kursmaterial, tidsskriften Kommuntorget och traktering.