Beställningsutbildningar

Beställ en skräddarsydd kurs för din kommun!

Finlands Kommunförbund ordnar kursdagar, utbildningshelheter, konferenser och seminarier. Är du förtroendevald eller kommunalt anställd? Beslutsfattare eller tjänsteman? Vi hjälper dig att utveckla ditt kunnande och din kompetens.

Ta del av hela vårt kursutbud på Kurstorget.fi!

Vi anpassar gärna våra kurser efter kursdeltagarnas behov! Innehållet i våra kurser och evenemang på Åland beaktar alltid den åländska lagstiftningen.

Tag kontakt så planerar vi tillsammans! Kontakta gärna kursteamet för en diskussion!

Vi bygger nätverk tillsammans

Vi har många återkommande evenemang men också aktualitets- och informationsdagar där temat kan vara till exempel ny lagstiftning som berör kommunsektorn.

Ett resultat av våra återkommande evenemang är de svenska nätverk som vi byggt upp tillsammans med kursdeltagarna. Det finns bl.a. nätverk för kommundirektörer, för kommun- och stadssekreterare, för ekonomi- och förvaltningschefer, centrala beslutsfattare, bildningsdirektörer, rektorer, sekreterare och assistenter samt för personal inom upphandling.

Hör du till någon av målgrupperna ovan håller du dig informerad om våra evenemang genom att beställa vårt nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrevet här.

Beställningskurser

Kommunförbundet erbjuder utbildning i form av lokala beställningskurser. Diskutera dina önskemål med oss, så skräddarsyr vi utbildningen enligt dina behov.

Kommunförbundet samarbetar också med KT Kommunarbetsgivarna och projektet Kunteko. Läs mer om deras kurs på:

Utbildning för interna utvecklare – beställningsutbildning