Vad kostade rösten

  20.6.2017

  För en del kandidater blev kostnaden för kampanjen stor när man ser på hur många röster de fick i valet

  Det är i de stora kommunerna som valarbetet också kostar. Men det är också i stora städer som kandidaterna får fler röster. När man sätter totalkostnaden i förhållande till antalet röster kandidaten får blir bilden lite annorlunda. Kostnaden per röst är högre i mindre kommer så budgetarna är på så sätt större.

  Notera att kostnaderna i figuren hänvisar till medeltalet för alla som redovisat kostnader i en kommun. Till vänster kostnaderna i valet 2017, till höger 2012.

  Förändring i kostnaden per röst sedan valet 2012

  Kandidaternas kostnader per röst

  I figuren nedan finns uppgifter endast om de kandidater som redovisat utgifter.