Valdeltagande 2017

  9.4.2017

  I tabellen framgår valdeltagandet i alla de tvåspråkiga kommunerna i kommunalvalet 2017. Utvecklingen är positiv i de flesta kommuner, även om förändringen som helhet är blygsam.

  Valdeltagandet i Svenskfinland har ökat från 65,4 % till 65,78 % när man ser till alla kommuner.


  Förändringen sen senaste val (2012) anges i procentenheter i den högra kolumnen. Du kan enkelt sortera figuren genom att klicka överst i kolumnerna (fungerar tyvärr dåligt på mobil).

  Högst valdeltagande var det i Larsmo med över 80 procent. De ökad från valet 2012 med 2,50 procentenheter. Ännu mer ökade dock Närpes, men de kommer inte ändå upp i Larsmos siffror.

  Valdeltagandet har ökat i de stora städerna, Helsingfors (+4,2), Åbo (+3,4), Vanda (+2,1) och Esbo (+0,60).

  Uppdaterad 23:18 > Se motsvarande uppgifter för Kommunalvalet 2012