Valdeltagande 2012

    7.4.2017

    I tabellen framgår valdeltagandet i alla de tvåspråkiga kommunerna senaste kommunalvalet. På söndag uppdaterar vi med siffrorna från årets val!

    Förändringen sen senaste val (2008) anges i procentenheter i den högra kolumnen. Du kan enkelt sortera figuren genom att klicka överst i kolumnerna (tyvärr knepigt på mobil).