Valfinansiering

    I kommunalvalet 2017 ställde mer än 30 000 personer upp som kandidater. Av dem blev ungefär hälften fullmäktigeledamöter eller suppleanter i fullmäktige. Största delen av de som blev fullmäktigeledamöter eller suppleanter använde enligt sin egen redovisning mindre än 800 euro för kampanjen.

    De flesta har liten budget

    Utgifter för valfinansiering totalt

    OBS! Uppgifterna om valfinansieringen baseras på de redovisningar som kandidaterna själva gjort. Den som inte blev varken invald eller suppleant behöver inte lämna in någon redovisning.