Kompetensen inom offentlig upphandling i Finland samlas i ett enda bolag. Framöver kan statens, kommunernas och de nya landskapens gemensamma upphandlingar skötas på ett och samma ställe. Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation har beslutat  att KL-Kuntahankinnat Oy fusioneras med Hansel Ab.

Motiveringen till fusionen är att upphandlingskompetensen utvecklas och inköpsvolymerna sammanslås till större helheter, vilket effektiviserar upphandlingen och ger skattebesparingar. Tack vare arrangemanget kan också  moderna arbetsformer införas vid offentlig konkurrensutsättning, och det gör det lättare för alla företag, också små, att delta i offentliga anbudsförfaranden.

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation beslutade 24.5.2018 att KL-Kuntahankinnat Oy fusioneras med Hansel Ab.  Efter sammanslagningen ägs bolaget av staten och Finlands Kommunförbund rf. Verksamheten i bolaget beräknas inledas i början av år 2019. Genomförandet av arrangemanget förutsätter en ändring av lagen om Hansel och riksdagens samtycke.

– Genom fusionen kan vi nå bättre funktionssäkerhet och betydande administrativa besparingar, då ramavtalen framöver alltid konkurrensutsätts på samma sätt. Det underlättar leverantörsbolagens deltagande i anbudsförfarandena tack vare etablerade arbetssätt och system, framhåller Raili Hilakari, verkställande direktör för KL-Kuntahankinnat.

Hilakari försäkrar att fusionen inte ska betyda sämre service för kommunerna.

– Vårt mål är att inte en enda av våra nuvarande kunder ska lämna oss och att alla ska vara minst lika nöjda med vår service i framtiden som nu, säger Hilakari.

Inför fusionen vill Hilakari bjuda med kunderna så att servicen kan utvecklas enligt kundernas önskemål. Här hoppas hon att också de sevnsk- och tvåspråkiga kommunerna är aktiva så att den svenska servicen också utvecklas.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *