Språkkonsekvens betyder att hela servicekedjan ska fungera

26.10.2016

För att de språkliga rättigheterna ska kunna tillgodoses måste hela servicekedjan fungera på klientens språk, heter det i Justitieministeriets nya anvisning för språkliga konsekvensbedömningar. Anvisningen publicerades i dag onsdag.

”När förvaltningen organiseras ska det eftersträvas en sådan områdesindelning att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. De språkliga förhållandena kan utgöra särskilda skäl som ger anledning till avvikelser från i och för sig lämpliga områdesindelningar”, heter det vidare.

Justitieministeriets anvisning gäller nationalspråken, men den kan tillämpas även vid bedömning av konsekvenser för möjligheterna att använda samiska och andra språk.  Anvisningen ska iakttas vid beredningen av lagar och författningar på lägre nivå, i synnerhet vid beredning av ändringar i förvaltningen.

Lagstiftningen kan ha språkliga konsekvenser såväl för enskilda personer som för hela språkgrupper, konstaterar ministeriet. Konsekvenserna kan även vara indirekta eller realiseras först på lång sikt. Lagstiftningen kan också ha en sammanlagd verkan som drabbar den språkliga minoriteten särskilt hårt.

Justitieministeriet påpekar att språkliga rättigheter är grundläggande rättigheter.

”Ur den enskildes synvinkel handlar det om huruvida den lagstadgade rätten att använda sitt eget språk och få information och service på eget språk förverkligas. Kan han eller hon till exempel boka en tid på sitt eget språk, förstår han eller hon vad det står i ett beslut?”, heter i i anvisningen.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här