Ny lag krymper spelrum för anknutna enheter i kommunerna

15.11.2016

Det finns risk för att den nya upphandlingslagstiftningen leder till sämre service i kommunerna, varnar Kommunförbundet. I lagförslaget till ny upphandlingslag begränsas de anknutna enheternas rätt att sälja tjänster till andra än till ägaren strängare än i andra europeiska länder.

Förslaget innebär en kraftig kursändring inom den offentliga upphandlingen, särskilt i fråga om anknutna enheter. Bestämmelserna om anknutna enheter påverkar kommunernas och landskapens bolag.

– Eftersom konsekvenserna inte har bedömts som sig bör, kan slutresultatet i kommunerna vara oförutsett, varnar Kommunförbundet.

Upphandlingslagens syfte är att implementera EU:s upphandlingsdirektiv i Finlands lagstiftning.

– Ingenstans har det motiverats varför Finland vill införa en linje som är annorlunda än de andra EU-ländernas. Om de föreslagna bestämmelserna går igenom, uppstår det stora problem för aktörerna. Organisationerna blir tvungna att i stor utsträckning anpassa sin verksamhet för att bevara sin ställning som anknuten enhet, framhåller Katariina Huikko, ledande jurist på Kommunförbundet.

Kommunförbundet befarar att den föreslagna begränsningen av de anknutna enheterna kommer att få återverkningar på många sektorer, särskilt på den kommunala avfallshanteringen och social- och hälsovården, exempelvis laboratorietjänster och företagshälsovården. Dessutom påverkas kommunala bolag för stödtjänster, såsom informations- och ekonomiförvaltning, underhåll, kosthåll samt rengörings- och textiltjänster.

– Det handlar inte bara om verksamheten i kommunala bolag. Bestämmelserna berör också de kommande landskapen och statliga aktörer. Strikta begränsningar kan leda till sämre tillgång till tjänster runt om i Finland, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Anknutna enheter främjar konkurrensen

Om kommunalt ägda bolags möjligheter att sälja tjänster kringskärs, leder det till att kommuninvånare, företag och föreningar på många håll i Finland kan bli helt utan vissa tjänster. Resultatet kan bli att vissa tjänster inte står till buds i regionen eller att det bara finns en kommersiell aktör som inte har konkurrenter. I praktiken privat monopol.

– Anknutna enheter främjar den lokala konkurrensen. Kommunallagen ser till att prissättningen är marknadsbaserad och Konkurrens- och konsumentverket övervakar de anknutna enheternas verksamhet på marknaden och kan ingripa vid behov. På den punkten är bestämmelserna redan klara, säger Kommunförbundets vd Jari Koskinen.

 

Läs pressmeddelandet här.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här