Åbos nya rådgivningsbot talar flera språk

28.9.2020

Staden utnyttjar artificiell intelligens för att sprida coronaanvisningar.

Syftet den nya rådgivningsboten Åbot är att garantera att Åbos coronaanvisningar finns tillgängliga på de viktigaste språken som talas i staden.

Elva procent av befolkningen i Åbo har något annat modersmål än finska eller svenska, meddelar staden i ett pressmeddelande. Inom Egentliga Finlands region talas nästan 120 olika språk.

Boten Åbot testas för att dessa personer ska ha tillgång till samma uppdaterade information och anvisningar som finsk- och svenskspråkiga.

Instruktioner beträffande corona förändras snabbt och översättning i realtid till så här många språk är inte möjligt i praktiken. Med hjälp av artificiell intelligens är det möjligt att hämta information på nästan hundra språk i boten.

Tjänsten tolkar fritt ställda frågor på vartdera språk och söker fram svar på dem i enlighet med officiella anvisningar.

Grundmaterialet för applikationen hämtas från THL:s information och stadsspecifik information som producerats av Åbo välfärdssektor.

I testanvändningens senare skeden utreds huruvida anvisningarna kan utvidgas att omfatta hela Egentliga Finlands region.

Officiellt öppnas boten för allmänt bruk på tisdagen den 29 september klockan 9. Den kan också användas direkt på adressen https://covid.neuvola.com/turku?language=sv

Användaren ställer sin fråga anonymt till AI-boten, och applikationen lagrar inte information som kan användas för att identifiera användaren.

De frågor som ställts lagras anonymt i databasen för en viss tid. Uppgifterna används inte för profilering eller identifiering, men uppgifterna kan utnyttjas för att utveckla applikationens AI.

Åbo stad har beställt AI-applikationen av Neuvo Oy Global. I startskedet gäller beställningen en fyra månaders period, och under den tiden kommer man beroende på responsen besluta om en eventuell fortsättning.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här