Mycket är på gång i Karleby i år. I februari återinvigdes stadshuset, som renoverats de senaste sex åren och kring augusti–september i år kommer 400-årsfestligheterna att kulminera.  Staden grundades sjunde september 1620.

– Vi är Finlands tolfte äldsta stad och ligger nationellt i täten när det gäller sysselsättningsgrad och exportvärde per invånare. Det är värt att fira, säger Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör på Karleby stad.

Stadens näringsliv har fått flera nyetableringar och håller på att bli en metropol för batterikemikalietillverkning.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Invånartalet steg till drygt 45 000 vid den senaste kommunsammanslagningen 2009, när kommunerna Kelviå, Lochteå och Ullava blev en del av Karleby, men sedan dess har tillväxttrenden varit sjunkande.

– Vi har ökat med några hundra de flesta åren under 2010-talet, men 2019 hade vi bara plus 46 invånare. Även om staden fortfarande växer lite känner också vi, liksom andra städer i samma storlek, att polariseringen till storstäderna är kraftig.

Staden presenterade i november 2017 en strategi för innevarande fullmäktigeperiod, åren 2018–2021, men den avviker inte nämnvärt från andra städers strategier. Karleby marknadsför sig som en liten stor stad.

– Vi försöker locka nya invånare och företag med de fördelar det innebär att bo i en liten stad. Det finns mer fritid när avstånden är korta. Ändå kan vi erbjuda ett mångsidigt utbud. Barnen kan utöva sina intressen, vare sig de vill spela musikinstrument på konservatoriet eller lära sig segla i segelskola, lovar Jonne Sandberg.