Tammerfors klimatbudgeterar för att visa vad staden gör för klimatet

Idén till sin klimatbudget fick Tammerfors av Oslo stad, som framgångsrikt har klimatbudgeterat sedan år 2016., berättar Emmi Nieminen.
Idén till sin klimatbudget fick Tammerfors av Oslo stad, som framgångsrikt har klimatbudgeterat sedan år 2016., berättar Emmi Nieminen.
22.2.2022

Tammerfors stad är i år inne på sin tredje klimatbudget.

– I klimatbudgeten redogör vi öppet och transparent för vad Tammerfors stad gör för att stävja klimatförändringen. Vi synliggör stadens klimatsatsningar på euronivå och berättar om alla de åtgärder staden vidtar under året, säger Emmi Nieminen, sakkunnig i klimat- och budgetfrågor på Tammerfors stad.

Tammerfors stad har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent fram till år 2030. I årets budget beräknas stadens koldioxidutsläpp minska med 45 procent jämfört med år 1990.

I verksamhetsbudgeten för 2022 har staden reserverat 8,6 miljoner euro (0,4 procent av stadens hela verksamhetsbudget) för klimatåtgärder. Det handlar främst om personal- och planeringskostnader samt underhåll av gång-och cykelleder.

I investeringsbudgeten får klimatet en betydligt större andel; 10,4 miljoner euro eller 4,4 procent av stadens totala investeringsbudget. Pengarna ska bland annat användas till att utveckla klimatsmarta sätt att röra sig i staden samt till satsningar i förnyelsebar energi och LED-lampor.

– Tittar vi på hela kommunkoncernen blir klimatinvesteringarna ännu större. Totalt talar vi då om 75 miljoner euro, säger Nieminen.

Summan är närmare en tredjedel av dotterbolagens totala investeringar år 2022. Stadens största investeringar är fjärrvärmeverket Naistenlahti 3 samt satsningarna på spårvagnsnätverket och kollektivtrafiken.

Idén till sin klimatbudget fick Tammerfors av Oslo stad, som framgångsrikt har klimatbudgeterat sedan år 2016.

– Tammerfors första klimatbudget gjordes i snabb takt och vi hann därför inte räkna ut kostnaderna på siffernivå. Det gör vi numera samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra mätare. Nästa steg blir att automatisera rapporteringen – den görs fortfarande till största delen manuellt. En målsättning är att bli så bra som möjligt på att utvärdera effekterna av våra klimatsatsningar.

Emmi Nieminen säger att klimatbudgeten är ett effektivt verktyg, som visar var staden ligger i förhållande till sina strategiska klimatmål. I budgetuppföljningen får stadens ledning regelbunden information om huruvida klimatåtgärder har gett den effekt man kalkylerat med eller inte.

– Vi följer upp klimatbudgeten sektorsvis. Uppföljningen visar att trafiken och avfallshanteringen ännu inte når upp till sina mål. Så visst har vi utmaningar, men riktningen är den rätta och det är det viktiga.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2022. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här
HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här