Stadscyklar kommer till Åbo

Foto: Åbo stad
Foto: Åbo stad
26.4.2018

Stadscykelsystemet i Åbo invigs av stadsdirektör Minna Arve den första maj. Alla 300 Föli-cyklar finns på Domkyrkotorget för lanseringstillfället, varefter frivilliga för cyklarna till sina respektive cykelstationer.

Nätverket av stadscykelstationer sträcker sig från Kuppis via centrumområdet till hamnen

Under inledningsskedet består stadscykelsystemet av 300 cyklar samt 34 stadscykelstationer. Stadscykelsystemet som lanseras i Åbo har genomförts annorlunda än flera andra stadscykelsystem. Som bakgrund finner vi Åbo stads starka aspiration att skapa ett bestående stadscykelsystem som en del av de trafik-tjänster som staden erbjuder samt att binda sig till stadens strategiska målsättning för hållbar tillväxt och koldioxidneutralitet fram till år 2029.

Integrerat i Åboregionens kollektivtrafik som en året runt tjänst

I Åbo har stadscyklarna blivit integrerade som en del av de tjänster Åboregionens kollektivtrafik Föli erbjuder och användningen av cyklarna ingår i Fölis 30-dagskort under tiden maj-augusti 2018. Alla Föli-kort fungerar som identifiering, vilket betyder att övriga pin-koder inte behövs. Stadscykelsystemet, som lanseras på Valborg, är unikt i Finland i det avseendet att cykelsystemet kommer att fungera året om. Föli-cyklarna skall fungera under årets alla dagar och under vintersäsongen kommer cyklarna att förses med dubbdäck. På hösten 2018 kommer även en skild lärarbiljett att lanseras, som ger regionens grundskolor och gymnasier förfogande till cyklarna.

Serviceförmedlare samt reklamplatser konkurrensutsattes skilt

Under planeringsskedet av stadscykelsystemet beslöt man om ett annorlunda förfarande gällande konkurrensutsättningen av serviceförmedlare och reklamplatser. Dessa konkurrensutsattes skilt för sig och man förbehöll rätten att utvidga systemet till Åbo grannkommuner. Konkurrensutsättningen möjliggör det även för privata aktörer, till exempel företag eller köpcenter, att införskaffa en cykelstation. Beslutet ger även många olika möjligheter med tanke på utvidgningen av stadscykelsystemet i framtiden.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här