De äldre blir fler och de unga minskar i de flesta av Finlands kommuner. Hur påverkar förändringen kommunernas kostnader?  Kommunförbundets färska kalkyl visar kostnadsutvecklingen i alla enskilda kommuner fram till 2040.

För kommunerna innebär den nya befolkningsprognosen med en krympande befolkning att kostnaderna inom tjänsterna för minderåriga minskar. Samtidigt beräknas kostnaderna för äldreomsorgen  öka med nästan 60 procent.

Ur kostnadssynvinkel innebär förändringarna i befolkningsstrukturen ett hot, men också en möjlighet. Även om de äldres behov av tjänster kommer att innebära ett utgiftstryck, frigörs resurser från tjänster för minderåriga i proportion till de krympande åldersklasserna. Det är personer under 18 år och över 65 år som använder den kommunala servicen mest.

Kommunförbundet har gjort en kalkyl som visar hur förändringarna i befolkningsstrukturen inverkar på de enskilda kommunernas driftskostnader.

Kalkylen baserar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos och på kommunernas kostnader för varje åldersgrupp.