Podcast: Reformerna ingen tror på – en diskussion om framtidens landskap och kommuner

5.5.2017

Nyland blir med Svarte Petter på hand och allra värst drabbas västra och östra Nyland spår Kommunförbundets tidigare direktör för svenska verksamheten, Christel von Martens i Kommuntorgets podcast.

Ekonomijournalisten Björn Sundell och tidigare direktören Christel von Martens diskuterar hur de stora reformerna påverkar kommunerna och deras ekonomi.

– Vårdreformen leder helt säkert till större skillnader mellan kommunerna, särskilt i Nyland, säger  von Martens.

Orsaken att Nyland drabbas hårt är enligt von Martens att landskapet är så stort och att de olika delarna inte har särskilt mycket gemensamt med varandra.

– Om jag använder en bild så ser jag Nyland som en fågel där huvudstadsregionen är kroppen och västra och östra Nyland pappersvingar, säger von Martens och efterlyser time out för Nylands del.

Däremot tror von Martens att reformerna kan vara alldeles bra för mindre landskap som t.ex. Mellersta Österbotten och där ser hon inget hinder för att reformerna går vidare enligt regeringens planer.

– I de mindre landskapen skiljer reformen sig inte så mycket från en vanlig kommunsammanslagning. Man har velat hitta en lösningsmodell som passar de områden där det finns mycket äldre personer, säger von Martens.

Sundell lyfter upp den politiska beställningen i reformerna. Förutom att lösningsmodellen passar områden med en äldre befolkning är den också gynsam för kommuner där Centern är stark.

– Det här är en reform som inte utgår från utredningar eller analyser utan från politiska målsättningar, säger Sundell.

Sundell efterlyser också ordentliga utvärderingar av reformerna och påminner om risken att de ekonomiska målsättningarna som är lättare att kvantifiera,  kör över andra målsättningar som t.ex. bättre kvalitet i vården eller ökad jämlikhet när det handlar om tillgång till service.

Det här var något som också Nobelpristagaren Bengt Holmström lyfte upp då han besökte Finlands riksdag tidigare i år.