Överskott i Karlebys ekonomi

30.3.2015

Karleby stad uppvisar ett överskott på 15,5 miljoner euro i bokslutet 2014. Staden räknade med ett minusresultat på en miljon euro, men tillfälliga realisationsvinster och bra avkastning från affärsverken gav i stället ett överskott.

Ekonomidirektör Jari Saarinen som kommenterar stadens ekonomi i Österbottens Tidning säger att framtidsutsikterna inte är lika ljusa.

Skatteintäkterna uppgick till 175,9 miljoner, en ökning med 2,5 procent. Statsandelarna steg med en procent till 77,4 miljoner euro.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här