Minskat matsvinn vann pris i tävling inom cirkulär ekonomi

Foto: Ville Miettinen /Kuntalehti.
Foto: Ville Miettinen /Kuntalehti.
10.4.2018

Kuopio, Nokia, Björneborg, Borgå och Helsingforsregionens miljötjänster HRM belönades för sina gärningar som främjar den cirkulära ekonomin. Bland de fem föregångarna som belönades fanns en lösning för hur man lyckats minska matsvinnet i skolorna.

I en tävlingen som ordnades av Sitra och Kommunförbundet sökte man de mest intressanta lösningarna som kommunerna håller på att utarbeta eller redan utnyttjar inom cirkulär ekonomi.

Lösningarna som nu belönas är:

  • Skolornas matsvinn till invånarstugor och arbetslösa, Björneborg (Cirkulär ekonomi i kommunens uppgifter)
  • Avloppsvattnens fosfor förädlas, Helsingforsregionens miljötjänster HRM (Cirkulär ekonomi i kommunens uppgifter)
  • Skolans pass sätter konsumtionsvanorna i skick, Borgå (Medvetenhet om och fostran i cirkulär ekonomi)
  • Resursklokhet som ett av stadsstrategins insatsområden, Kuopio (Strategi och ledarskap)
  • ECO3 – plattformstjänster och planläggning för en företagsby, Nokia (Marknaden för cirkulär ekonomi)

Totalt kom det in 59 förslag till tävlingen. Förutom de fem bidrag som fick pris delades också fyra hederomnämnanden ut. Tillsammans bildar de här nio bidragen en lista över de  mest  intressanta gärningarna i kommunerna inom cirkulär ekonomi.

– Det är fint att inte endast de kommuner som traditionellt varit framme i miljö- och resursklokhetsfrågor lyftes fram, säger Laura Järvinen, expert inom cirkulär ekonomi på Sitra.

På Kommunförbundet är man nöjda över det intresse som tävlingen väckt och förslagens mångsidighet.

– Det kom in förslag från både små och stora kommuner. Alla lösningar som föreslogs främjade hållbar användning av naturresurserna, konstaterar miljöchef Miira Riipinen och sakkunnig Tuulia Innala från Kommunförbundet.

 

Cirkulära ekonomi innebär att  man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på användning av tjänster: att dela, hyra samt återanvända och återvinna i stället för att äga. I företagslivet håller affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin på att bli allt vanligare: till exempel på Sitras lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi finns redan 98 företag.

Syftet med listan Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi är att presentera kommunernas mest inspirerande gärningar inom cirkulär ekonomi och göra fördelarna med den cirkulära ekonomin synliga. Genom konkreta gärningar vill man öka medvetenheten om möjligheterna som den cirkulära ekonomin medför samt kopiera de bästa lösningarna inom cirkulär ekonomi till andra delar av Finland. I fortsättningen ansvarar Sitras team för cirkulär ekonomi om att uppdatera listan.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här