Kommunförbundet: Viktigt principbeslut i budgetmanglingen

Foto: Laura Kotila/ Statsrådets kansli.
Foto: Laura Kotila/ Statsrådets kansli.
31.8.2017

På Kommunförbundet är man nöjd med att regeringen inte skär i kommunernas statsandelar för att finansiera beredningen av vård- och landskapsreformen.

– Det här är en viktig linjedragning både ekonomiskt och principiellt med tanke på framtiden. Kommunerna ansvarar för sina uppgifter fram tills att reformerna träder i kraft och är dessutom tvungna att lägga till resurser för reformarbetet, säger Kommunförbundets vice vd Timo Reina.

Reina påpekar ändå att resurserna för  beredningen och interimförvaltningen i landskapen ser ut att bli mindre än landskapen uppskattat behovet till.

På Kommunförbundet är man också nöjd med att de skatteintäkter som faller bort från kommunerna kompenseras till sitt fulla belopp. Däremot ser man det som beklagligt att kommunerna fortfarande blir tvungna att höja fastighetsskatterna för att täcka för att kompensera de lägre avgifterna inom småbarnspedagogiken.

– I beredningen av reformen av familjeledigheterna är det nödvändigt att se till att kommunerna har förutsättningar att svara på det ökade behovet av tjänster inom småbarnspedagogiken.

Kommunförbundet efterlyser noggrannare uppgifter om hur regeringen tänkt sig att renovera mögelskolor och lösa problem med dålig inomhusluft.

Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio uppskattar att kommunekonomin överlag ligger på en stabil grund, men situationen varierar från kommun till kommun.

– Fastän den allmänna ekonomiska utvecklingen ser ut att stärka kommunekonomin finns det ändå osäkerhet i luften, som t.ex. den kommande arbetsmarknadslösningen, säger Punakallio.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här