Kommunarbetsgivarna KT: Stor skada att samhällsfördraget föll

KT:s Markku Jalonen vill att lagstiftaren ännu överväger hur kostnaderna och tidtabellen för harmoniseringen kan regleras så att harmoniseringen är hållbar med tanke på de offentliga finanserna..
KT:s Markku Jalonen vill att lagstiftaren ännu överväger hur kostnaderna och tidtabellen för harmoniseringen kan regleras så att harmoniseringen är hållbar med tanke på de offentliga finanserna..
21.8.2015

Besvikelsen är stor hos Kommunarbetsgivarna KT över att samhällsfördraget strandade. Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen anser att det är  synnerligen beklagligt att arbetsmarknadsparterna inte lyckades nå samförstånd om samhällsfördraget.

– Det är omöjligt att förbättra Finlands konkurrenskraft utan konkreta åtgärden som sänker arbetskraftskostnaderna, säger Jalonen.

För att minska underskottet i den offentliga ekonomin hade Finland enligt Jalonen behövt en samhällsfördrag.

– Trots att vi har haft centraliserade, måttliga löneuppgörelser har sysselsättningsläget snabbt blivit sämre. Finland har inte haft ekonomisk tillväxt på flera år.

Enligt Jalonen räcker inte måttliga arbetsmarknadsuppgörelser längre för att lösa de problem som arbetslösheten och nedgången i ekonomin för med sig.

– Finland hade behövt ett samhällsfördrag som hade förnyat vår syn på till exempel arbetstiden.

Jalonen säger att det är viktigt att regeringen nu förverkligar de förnyelser av arbetslivs- och arbetslagstiftningen som finns inskrivna i regeringsprogrammet.

– På den offenligta sektorn finns det inget utrymme för löneförhöjningar på många år, säger Jalonensom  talar om ”en ytterst måttfull löneuppgörelse” hösten 2016.

Pressmeddelandet från KT

 

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här