Budgetförslag: Kommunerna får drygt 7 miljarder i statsandelar

7.10.2019

Redan i år får kommunerna en kompensation på 237 miljoner euro.

I regeringens budgetproposition får kommunerna 7, 074 miljarder euro i statsandelar för kommunal basservice, meddelar Finansministeriet.

Det här är en ökning med 550 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2019.

Ökningen påverkas bland annat av justeringen av kostnadsfördelningen som ökar statsandelen med 102 miljoner euro, samt av den lagstadgade indexhöjningen på 166 miljoner euro och minskningen med 264 miljoner euro av nedskärningen i statsandelen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet.

För att förhindra verkningarna av det dubbla avdrag som orsakas av nedskärningen i semesterpenningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet tidigarelades engångskompensationen om 237 miljoner euro till kommunerna till år 2019.

Kompensationen betalas till kommunerna i samband med den tredje tilläggsbudgeten för 2019.

Subjektiv rätt till småbarnspedagogik återinförs

Tilläggsanslag anvisas för tidigareläggning av undervisningen i A1-språket, utvidgning av eftervården inom barnskyddet och för en rättelse av statsandelsberäkningen som föranleds av fel vid beräkningen av fjärrortstalet.

Begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik slopas i enlighet med regeringsprogrammet och gruppstorlekarna minskas, Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour, och dessutom understöds mångfalden av familjer och livssituationer.

Kommunerna kompenseras för minskade skatteinkomster 2020 genom en statlig ersättning till ett belopp av 285 miljoner euro.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här