”Anslå tillräckliga resurser för beredningen av landskapen”

13.3.2017

Anslå  tillräckliga resurser för beredningen av vård- och landskapsreformen och för de ICT- och andra investeringar som reformen förutsätter.

– Beredningskostnaderna för landskapen kan inte lämnas på kommunernas ansvar, understryker Kommunförbundet inför regeringens budgetförhandlingar.

En hållbar kommunal ekonomi är en grundförutsättning för att kommunerna ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter, göra de stora investeringar som krävs och främja sysselsättningen och tillväxten, påpekar Kommunförbundet styrelse.

I det här skedet bör staten inte ge kommunerna fler uppgifter, och kommunerna bör få full kompensation för eventuella ändringar i skattegrunderna och för sänkta avgifter, anser förbundet.

– Om det till exempel införs avgiftsfri småbarnspedagogik fyra timmar per dag skulle kommunernas personalutgifter och andra driftskostnader växa med 330 miljoner euro. Dessutom skulle den ökade barnmängden medföra investeringskostnader på omkring en miljard euro, konstaterar Kommunförbundet.

Kommunsektorn håller på att nå regeringens mål för det strukturella saldot, men det är ändå nödvändigt att kontinuerligt värna om hållbarheten i den kommunala ekonomin. I budgeten 2017 gjordes det statsandelsnedskärningar på 372 miljoner euro i anknytning till konkurrenskraftsavtalet. Utgångspunkten för nedskärningarna var dels belopp som uppskattades sparas in då semesterpenningarna skärs ner i offentliga sektorn, dels den kalkylerade besparing som förlängningen av årsarbetstiden beräknades ge.

– Eftersom förlängningen av årsarbetstiden inte kommer att ge besparingar på det sätt som antagits, bör inte heller den planerade tilläggsnedskärningen av statsandelarna genomföras, påekar Kommunförbundet.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här