Landets svenskspråkiga yrkesutbildare klagar till justitieombudsmannen. De anser att det svenska språket förbises i reformen av andra stadiets yrkesutbildning.

Andra stadiets yrkesutbildning genomgår en stor reform som har inneburit ny lagstiftning och att alla examen och examensgrunder kommer att förnyas.

Yrkesutbildarna i Svenskfinland anser att det svenska språket hela tiden kommit i andra hand under reformen.

– Lagstiftning och dokument har producerats först på finska med mycket snäv tidtabell. Den svenska översättningen har kommit alltför sent eller uteblivit, skriver man i ett gemensamt pressmeddelande.