Viktigt att det lokala kulturutbudet tryggas

Det om en kvalitativ konstfostran som, utöver att vara en vettig hobby, är bra för ungas välmående, säger Monica Martens-Seppelin.
Det om en kvalitativ konstfostran som, utöver att vara en vettig hobby, är bra för ungas välmående, säger Monica Martens-Seppelin.
14.2.2017

Konst och kultur ger samhörighet och välfärd, stärker kommunens image och lockar turister. Därför är kommunen  bäst på att leda det lokalt konst- och kulturutbudet, anser Kommunförbundet.

Statsandelsreformen som berör om teatrar, museer och orkestrar genomförs i år. Utgångspunkten är att invånarna också framöver ska få uppleva konst där de bor.

Kommunförbundet anser att det är viktigt att finansieringssystemet läggs om så att den lokala tillgången till mångsidiga tjänster tryggas.

Årligen satsar kommunerna över 500 miljoner euro på att upprätthålla eller stödja lokal konst och kultur, vilket  visar att kommunerna har en viktig roll.

– Det lönar sig för kommunen att överväga om kommunen vill vara finansiär eller en aktiv kulturpolitisk aktör. Utbudet bör skräddarsys enligt vad kommuninvånarna vill uppleva inom konsten, säger Johanna Selkee, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Enligt Selkee är det viktigt att man erkänner kommunernas tunga roll inom bildningen. Rollen kommer att betonas i framtiden när social- och hälsovården överförs till landskapen. När kommunerna äger och stöder konstinstitutioner och olika aktörer, blir  konstutbudet i området bestående. Kommunen kan understödja också andra aktörer än dem som omfattas av statsandelen.

Arbetsgruppen för statsandelsreformen om konstinstitutioner ska under 2017 utarbeta ett förslag om revidering av finansieringssystemet och bereda de förslag till lagändringar som behövs. Kommunförbundet representeras i arbetsgruppen av Johanna Selkee.

Läs också:

Torgbloggen: Statens finansiering ska trygga den regionala tillgången på konst

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här