Undervisningsministeriet fortsätter satsa på förskoleundervisningen – nu finns 10 miljoner euro att söka

Projekten är tänkta att stärka lärandet inom förskoleundervisningen och den inledande undervisningen.
Projekten är tänkta att stärka lärandet inom förskoleundervisningen och den inledande undervisningen.
8.2.2022

Syftet med pilotprojekten är att hitta funktionella och pedagogiska lösningar som stöder barnens utveckling och lärande.

Just nu pågår ett försök med en tvåårig förskola i 102 kommuner. Försöket pågår fram till slutet av maj 2024, och Undervisnings- och kulturministeriet hoppas bland annat att kommunerna och skolorna lyckas förstärka jämlikheten i utbildningen och utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.

Men ministeriet nöjer sig inte med ett (1) försök. Nu finns statsunderstöd att söka för att stödja utvecklingen av flexibla kontinuiteter mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen på lokal nivå, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Det sammanlagda understödet är på 10 miljoner euro.

Anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning kan ansöka om specialunderstöd för pilotprojekt som genomförs 2022–2023. Kommuner som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning kan inte delta i detta projekt.

Projekten 2022–2023 är tänkta att stärka lärandet inom förskoleundervisningen och den inledande undervisningen.

Syftet med pilotprojekten är att hitta funktionella och pedagogiska lösningar för att utveckla kontinuiteter som stöder barnens utveckling och lärande samt övergångsförfaranden mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, skriver ministeriet i pressmeddelandet.

Statsunderstödet är avsett för pilotprojekt som stöder undervisning i sammansatta klasser, undervisning som inte är bunden till årskurser, samundervisning och teamundervisning.

Tanken är att undervisningsanordnare ska utveckla verksamhetsmodeller utifrån lokala behov i syfte att göra förskoleundervisningen och den inledande undervisningen till en enhetlig helhet.

Ansökningstiden går ut den 15 mars.

Stödet kan sökas här.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här