I år går utmärkelsen Bildningsvisionären till filosofie magister Marju Taurula, serviceområdesdirektör i Träskända.

Finlands Kommunförbund och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia rf premierade Marju Taurula idag under Bildningsväsendets nationella förhandlingsdagar som ordnas 1–2.10.2019 i Helsingfors.

– Förändringarna som skett i bildningsledningens arbetsuppgifter har krävt att också tjänsteinnehavarna kan och vill förnya sig. Marju Taurula har i sitt arbete visat att hon både kan och vill, berättar Kommunförbundets direktör för undervisning och kultur, Terhi Päivärinta.

– Taurula har genom sin utbildning och sina mångsidiga arbetserfarenheter lyckats ta fram utvecklingsidéer som hon sedan spridit till andra genom att aktivt agera och diskutera inom den kommunala ledningen.

AnnonsEn erfaren pionjär

Marju Taurula har länge arbetat med ledningsuppgifter inom ungdomsarbete, utbildning och bildning. Hon har varit en pionjär när det gällt att skapa en ny modell för kommunservicen där främjande av välmående ses som en central del av bildningsväsendet, och tjänster utvecklas på ett helhetsbetonat sätt från barnets, de ungas och familjernas synvinkel.

I Marja Taurulas ledarskap har hon i synnerhet betonat jämlikhet i utbildningen och i utvecklingen av familjetjänster. Hon har haft en central roll bland annat i att utveckla olika former av särskilt stöd.

Kommunförbundet och Opsia belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsende.

– Utmärkelsen har alltid getts till en aktör och visionär med ett brett arbetsfält. Utveckling av utbildningen kräver goda föregångare och vägvisare, och Marju Taurula är ett strålande exempel på en sådan, säger Päivärinta.

– En central del av Taurulas arbetssätt är att påverka frågor som också sträcker sig utanför den egna kommunen. Hon är alltid redo att samarbeta och dela med sig av sitt kunnande, säger Päivärinta.

Utmärkelsen Bildningsvisionären delas nu ut för åttonde gången. Den förra prismottagaren var välfärdsdirektör Katri Kalske från Lojo.

Priset Bildningsvisionären är en bronsstaty som formgivits av konstnären Samuli Alonen. Verkets namn är ”Tranplogens ledarfågel”.