Skolorna stängs på onsdag – Statsrådets riktlinjer för småbarnspedagogiken och den övriga bildningssektorn

Tillbaka i skolan! Men de svenskspråkiga läromedlen håller inte måttet, säger lärare och rektorer.
Tillbaka i skolan! Men de svenskspråkiga läromedlen håller inte måttet, säger lärare och rektorer. (Kommuntorget arkiv)
16.3.2020

Statsrådet har idag måndag dragit upp riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning och högre utbildning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset.

Genom rekommendationen tryggar man småbarnspedagogiken och undervisningen samt avläggandet av examina och studerandeurvalen då coronavirussituationen fortgår, skriver Statsrådet i ett pressmeddelande

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta.

Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Den grundläggande utbildningen

Skolornas utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang.

Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1–3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet och det fria bildningsarbetet

Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt det fria bildningsarbetets utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier.

Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Studentskrivningarna får komprimerad tidtabell

Tidtabellen för studentskrivningarna tidigarelades med beslut av Studentexamensnämnden och undervisnings- och kulturministeriet den 13 mars. Regeringens uppdaterade rekommendation ändrar inte beslutet.

Studentexamensnämnden har anvisningar för hur proven ordnas, så att man sörjer för en trygg arbetsmiljö för examinanderna och övervakarna.

Övriga utrymmen

Statens och kommunernas museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbussar, Riksarkivets kund- och forskartjänster, hobbyutrymmen och -ställen, simhallar och andra idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen, klubbutrymmen, organisationernas samlingsutrymmen, seniorers dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler stängs fram till den 13 april.

Det rekommenderas att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund även agerar på samma sätt.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här