Haga skola i Vasa återinvigdes på torsdagen efter en omfattande tillbyggnad och renovering. Det är nästan på dagen 32 år sedan Haga skola invigdes första gången.

Haga skola är en svenskspråkig närskola för de östra delarna av staden, inklusive Lillkyro. Inom ramen för Haga skola verkar också Mussor skola för elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Dessutom ges också föreberedande utbildning för barn med invandrarbakgrund.

Haga skolas gård, Vasa.Haga skolas gård, Vasa.
Haga skolas gård, Vasa.
Bild: Yle/Filip Stén
haga skola,skolgård,Vasa

Byggprojektet vid Haga skola har pågått i lite över ett år och har gett skolan 275 kvadratmeter nya utrymmen. De nya utrymmena består till största delen av nya grupprum som flexibelt kan delas i mindre rum.

– De rummen används i första hand för olika former av specialundervisning, säger Ann-Christine Loo-Örn, rektor för Haga skola.

Också skolgården fick ett lyft

Den äldre delen av skolan är i bra skick men har fått en teknisk uppdatering, bland annat har ventilationen förnyats i hela huset. För några år sedan hade man problem med inomhusluften i Haga skola, något som bör vara åtgärdat nu.

Nybyggt utrymme i Haga skola, Vasa.Nybyggt utrymme i Haga skola, Vasa.
Nybyggt utrymme i Haga skola, Vasa.
Bild: Yle/Filip Stén
haga skola,korridorer

En viktig del av en skola är det som finns utanför själva skolbyggnaden, nämligen skolgården.

Haga skolas gård består av en naturlig skogsbacke med höga tallar och en anlagd lekpark.

– Som en del av renoveringen fick vi också skolgården förbättrad, bland annat med asfaltering närmast byggnaden och med mjuk lekmatta kring lekredskapen, säger rektor Ann-Christine Loo-Örn.

– Det är ju jättebra med en gård i naturtillstånd, men vi har också elever som har svårt att röra sig och då är det bra om de också har möjlighet att röra sig utomhus, säger Loo-Örn.

Haga skola har 130 elever för tillfället. Elevprognosen för de närmaste åren är stabil.

Renoveringen och tillbyggnaden har kostat 1,45 miljoner euro.

Rektor Ann-Christine Loo-Örn i det nya undervisningsköket i Haga skola.Rektor Ann-Christine Loo-Örn i det nya undervisningsköket i Haga skola.
Rektor Ann-Chrisrine Loo-Örn i köket.
Rektor Ann-Christine Loo-Örn i det nya undervisningsköket i Haga skola.
Bild: Yle/Filip Stén
ann-christine loo-örn,haga skola