Allt färre elever väljer spanska, italienska, franska, tyska och ryska.

Konsekvenserna av universitetens betygsantagning märks på språkkurserna i gymnasierna, skriver Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf i ett pressmeddelande.

Det här framgår ur den enkät som förbundet låtit utarbeta. Studerandegrupperna i gymnasiernas korta språk har i höst krympt med 30–45 procent.

– Studerandena är väl medvetna om vad de har nytta av med tanke på vidareutbildningen och anpassar sina val därefter. Om studier i korta främmande språk inte ger poäng, låter studerande bli att välja dem, citerar SUKOLs ordförande Sanna Karppanen en lärare som deltog i enkäten.

Lärarna i spanska, italienska, franska, tyska och ryska har redan länge varit oroade över det krympande antalet studerande. Även SUKOL har upprepade gånger påtalat den branta minskningen av antalet studerande som deltar i studentskrivningar.

– Våra ungdomars språkkunskaper blir allt ensidigare samtidigt som språkliga och kulturella färdigheter får ökad betydelse i samhället och en allt mer globaliserad värld, säger Sanna Karppanen i pressmeddelandet. Utvecklingen står i bjärt kontrast med den mångsidiga kompetensen i gymnasiets nya läroplan och förvärvslivets behov.

I enkäten gavs 235 svar. Svaren gavs av gymnasielärare i språk runtom i Finland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *