Småbarnspedagogik hör inte till sådan socialservice som kommunen ska erbjuda  asylsökande och därför behöver kommunen inte erbjuda småbarnspedagogik till barn på förläggningar, slår Helsingfors förvaltningsdomstol fast.

Helsingfors förvaltningsdomstol har tagit ställning till kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik för barn på förläggningar. I sitt avgörande 17/0239/6 (Dnr 13176/16/6111) konstaterar förvaltningsdomstolen att kommunen inte är skyldig att ordna småbarnspedagogik för barn på förläggningar.

Småbarnspedagogiken räknas inte till de mottagningstjänster som förläggningen är skyldig att ordna för asylsökande. Till mottagningstjänsterna hör inkvartering, mottagnings- och brukspenning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättartjänster samt arbets- och studieverksamhet. Måltider kan också ordnas inom ramen för mottagningstjänsterna.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att småbarnspedagogiken hör till Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och därför kan småbarnspedagogik inte anses vara en tjänst i enlighet med socialvårdslagen. Förläggningen är alltså inte skyldig att ordna småbarnspedagogik.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska kommunen se till att det ordnas barndagvård för kommuninvånarna, men medan behandling av ett asylärende pågår har den asylsökande och hans eller hennes barn inte enligt hemkommunslagen någon hemkommun. Kommunen är därför inte skyldig att ordna småbarnspedagogik för barn till asylsökande.

Kommunförbundet påpekar att kommunen inte får någon särskild ersättning för en tjänst som ordnas inom småbarnspedagogiken.

Läs mer på Kommunförbundets sidor.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *