Gymnasieutbildningen får 17 miljoner euro

16.9.2020

Pengarna beviljas för att jämna ut vårens undantagssituations följder för utbildningen.

För att jämna ut följderna av coronavirussituationen i våras beviljar Utbildningsstyrelsen 17 miljoner euro i statsunderstöd för repetitionsstudier för gymnasiestuderande och för andra åtgärder i gymnasierna som till exempel studiehandledning samt orken och välbefinnandet bland de studerande. Understödet tilldelades totalt 229 utbildningsanordnare.

I ett pressmeddelande säger undervisningsminister Li Andersson (VF) att man vill åtgärda de brister i lärandet som har uppstått under våren.

— Därför riktar vi nu extra resurser även till gymnasierna. Både ur ett mänskligt perspektiv och med tanke på hela Finlands framtid är det viktigt att våra gymnasiestuderande trots krisen får en stark och bred allmänbildning som de kan bygga sin framtid på, säger Andersson.

Avsaknaden av närundervisning på grund av den exceptionella situation som coronavirusepidemin orsakade våren 2020, ökade de studerandes behov av att repetera studierna läsåret 2020–2021.

Enligt ministeriet fick en del studerande fler underkända vitsord än normalt i kurser som fullföljdes på våren, eller så var vitsorden sämre än vad de studerande skulle ha uppnått i närundervisningen.  En del gymnasiestuderande avbröt sina kurser på våren.

Med statsunderstödet ska repetitions- eller tilläggskurser ordnas, likaså ska undervisningsgrupper delas, undervisning ska ordnas i mindre grupper och stödundervisning ska ges.

På grund av coronavirussituationen behöver de studerande inom gymnasieutbildningen förutom undervisning även mera stöd för planeringen av de egna studierna hösten 2020, då studieplanen behöver uppdateras till exempel på grund av kurser som inte slutfördes som planerat på våren, skriver ministeriet.

Med understödet kan utbildningsanordnarna tillsammans med studerandevården och studerandehälsovården ordna extra handledning och stöd, i synnerhet för sådana unga som har haft problem med orken och den psykiska hälsan eller som i övrigt är i en svagare ställning.

Det centrala målet är att förhindra marginalisering bland de studerande eller att de studerande avbryter sina studier.

Understödet kan användas hela läsåret fram till 31.7.2021.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här