Test

2.11.2020

Språket är en väsentlig del av vår identitet. Språket hjälper oss att strukturera våra tankar, tolka vår omvärld och att skapa kontakter med andra människor. Därför vill justitieministeriet uppmuntra alla finländare att modigt tala sitt eget språk och att se den språkliga mångfalden som en styrka i vårt samhälle. #egetspråk #omakieli ? www.egetsprak.fi

Publicerats av Oikeusministeriö – Justitieministeriet