Grafik: I Kaskö är varannan invald pensionär – kolla yrke och ålder på de invalda i din kommun

Den enda grupp som har ökat är pensionärerna, säger Carl-Gustav Mangs, stadsstyrelseordförande i Kaskö.
Den enda grupp som har ökat är pensionärerna, säger Carl-Gustav Mangs, stadsstyrelseordförande i Kaskö.
10.4.2017

I hela landet blev sammanlagt 897 pensionärer invalda i kommunfullmäktige, 61 flera än i valet 2012. I hela landet är var tionde invald pensionär, men skillnaderna bland kommunerna är stora. Kaskö i Österbotten har nu den största andelen pensionärer i hela landet – åtta av sjutton ledamöter, 47 procent.

En motsats till Kaskö är Esbo, där endast en av 75 invalda är pensionär. Och i Ingå halverades andelen pensionärer i fullmäktige, från sex till tre av tjugosju.

Röstkungen i Kaskö är pensionär

Carl-Gustav Mangs (SFP) är stadsstyrelsens ordförande i Kaskö och röstkung i kommunalvalet. Han är själv en av de åtta pensionärer som blev invalda i Kaskö stadsfullmäktige. Antalet pensionärer har fördubblats i Kaskö, i förra kommunalvalet var antalet invalda pensionärer fyra.

– Personligen är jag besviken över att vi inte fick fler unga att ställa upp i valet. Vi har en åldrande befolkning i staden, vilket långt beror på att vi inte har några studieplatser i vår omedelbara närhet, säger Mangs.

Han förklarar att ungdomarna flyttar iväg för att studera och väldigt få återvänder till Kaskö senare.
Förra året ökade befolkningen ändå undantagsvis något och fler barnfamiljer flyttade till Kaskö.

– Det var vi förstås glada över och vi gjorde vårt yttersta för att få dem med i politiken också. Det bästa skulle vara om de själva ville vara med och tala för till exempel barndagvård och skola. Men nästan alla vi frågade sade att de inte har tid, säger Mangs.

Mangs tror ändå att de invalda i fullmäktige ser till helheten. Enligt honom är alla i Kaskö mycket medvetna om att det är viktigt att satsa på den yngre befolkningen.

– Redan på valvakan började vi diskutera hur vi kunde engagera de yngre invånarna.

Fullmäktige i Kaskö har lämnat in en motion om att utreda en fusion med Närpes. Mangs tror att en samgång skulle locka fler barnfamiljer att flytta in till staden.

Annars ser Mangs också fördelar med pensionärer som förtroendevalda.

– Vi har ju den där tiden som är en bristvara. Många pensionärer idag är aktiva och pålästa. Inte behöver det vara särskilt negativt att många invalda är pensionärer, säger Mangs.

Stor variation bland kommunerna

I den interaktiva grafiken nedan kan du slå in din kommun för att se yrke, ålder, parti och antal röster på de invalda i kommunalvalet 2017, färgkodade enligt den yrkesgrupp kandidaten hör till. Yrkesgruppen baserar sig på Kommuntorgets undersökning på vad kandidaterna de angett som yrke i kandidatuppställningen.

Källa: Justitiministeriets valdata på det preliminära röstningsresultatet publicerat 10.4.2017.

Text: Julius Uusikylä & Linda Grönqvist

Läs mer: Fler pensionärer vill in i politiken – framför allt i Åboland

Grafik: Inga pensionärer i Helsingfors- och Grankullafullmäktige

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här