Jakobstad har ökat stadens synlighet i sociala medier med hjälp av rekryteringsvideor. Satsningen lyckades. Till dags dato har de tre videoklippen setts av närmare 10 000.

– Stadens synlighet har definitivt ökat, där lyckades vi. Men det är ännu för tidigt att mäta vilken effekt videoklippen har haft på rekryteringen av personal, säger Jakobstads personaldirektör Eva-Maria Emet.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Jakobstad publicerade det första videoklippet i samband med att staden sökte teknisk personal strax före årsskiftet. Klippet handlar om hur det är att arbeta inom stadens tekniska sektor, som är den sektor där Jakobstad har haft svårast att hitta behörig personal.

Den andra videon är aktuell just nu när staden söker personal till bildningssektorn. I videon medverkar en av lärarna i stadens språkbadsskola.

I den tredje videon som handlar om kultursektorn berättar rektorn för Wava-institutet med utbildning inom musik, bildkonst, dans och teater om sin nya hemstad Jakobstad.

Rekryteringsvideorna är tvåspråkiga och korta – under en minut.

– Målsättningen med videorna är att öka Jakobstads synlighet som arbetsgivare i sociala medier, men de kan också användas för andra ändamål till exempel i marknadsföringen av staden, säger Emet.

Rekrytering kräver många kanaler

En av orsakerna till att staden beslöt att satsa på levande bilder i sin rekrytering är att de traditionella rekryteringskanalerna inte fungerar.

Eva-Maria Emet är personaldirektör i Jakobstad.

– Vi når inte målgruppen genom tidningsannonsering längre. Det här märks särskilt tydligt när vi söker personer med spetskunnande till exempel inom den tekniska sektorn.

Numera rekryterar Jakobstad i huvudsak vid den egna webbsajten, sociala medier och Kuntarekry.

– Vi har behållit en del mindre annonser, så kallade blänkare, som är vårt ansikte utåt. Sedan tre år tillbaka rekryterar vi systematiskt via Kuntarekry och vi har noterat att spridningen bland våra sökare är betydligt större nu.

Just nu söker staden personal till bildningssektorn, småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdssektorn.

Hittills har Jakobstad för det mesta lyckats hitta personal till sina lediga tjänster och befattningar.

– Vi använder nyckeltal för att mäta hur vi lyckats och hittills är det ganska få jobb som vi inte klarat av att besätta, säger Emet.

Nästa steg i stadens rekryteringsstrategi blir att satsa på familjer som vill flytta till staden.

– Det finns breda möjligheter att göra karriär i Jakobstad, både nationellt och internationellt i regionens exporterande företag. Därför är det fullt möjligt för en familj att hitta bra jobb i Jakobstad, säger Eva-Maria Emet.

Rekryteringssidor på webben

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har satsat på lättanvända rekryteringssidor på webben. På sidorna berättar representanter för olika yrkesgrupper om sina jobb. Här finns kirurgens berättelse vid sidan av närvårdarens, socialarbetarens vid sidan av tandläkarens osv.

– Personalen har gärna ställt upp med sina berättelser, säger personalchef Päivi Stenman.

Rekryteringssidorna har tillkommit i samarbete med en utomstående reklambyrå i dyningarna efter ett mässlingsutbrott i regionen. Under mässlingsutbrottet var behovet av uppdaterad information stort och Social- och hälsovårdsverket valde att gå ut brett på både webben och sociala medier.

– Vi insåg att vi måste bli mera synliga och satsade därför på att lyfta vår image på sociala medier, berättar Stenman.

Stenman säger att det har blivit allt svårare att rekrytera personal till social- och hälsovårdssektorn. Förändringarna började märkas tydligt under fjolåret.

– Vi är en stor organisation med 30–40 pensioneringar per år. Det här i kombination med att arbetsmarknaden för vårdpersonal just nu är väldigt bra i hela Norden, gör att vi måste tänka i nya banor för att hitta personal.

Just nu behöver Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad framför allt sjukskötare och närvårdare.

– Läget är svårt, vi skulle behöva 20 närvårdare till inom hemvården, säger Stenman.

För att råda bot på det kritiska läget kommer man att starta en läroavtalsutbildning i samarbete med yrkesinstitutet Vamia i Vasa.

– Läroavtalsutbildningen riktar sig både till ny och gammal personal.  Bland dem som arbetar inom hemvården redan nu finns det personal som behöver komplettera sin utbildning.

Social- och hälsovårdsverket söker också personal via den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet (EURES) som regelbundet arrangerar rekryteringsdagar på nätet.

– Under rekryteringsdagen på nätet kan vår utbildningsplanerare chatta med potentiella arbetssökande i Europa som är intresserade av att jobba i Finland. Fördelen med den här typen av evenemang är att vi får direkt kontakt med sökandena, säger Stenman.

Förutom närvårdare och sjukskötare söker Social- och hälsovårdsverket för tillfället även tandläkare och läkare och socialarbetare.

Jakobstads personalstrategi 2017-25

  • Målsättningen är att vara en modern och attraktiv arbetsgivare med en kunnig, välmående och motiverad personal.
  • Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna.
  • Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetare välkomnar nya med en positiv attityd.
  • Källa: jakobstad.fi