Utbildning för förtroendevalda på Åland

  6.11.2019

  Få en bra start på fullmäktigeperioden och kom med på ett av Kommunförbundets utbildningstillfällen för förtroendevalda i januari 2020. Utbildningen är gratis.

  Välj det tillfälle som passar  och anmäl dig via länken nedan:

  Program

  • Omvärldsanalys och nulägesbild för Åland
  • Ansvar och uppgifter för fullmäktige och andra organ
  • Beslutsfattande, mötesteknik och kommunikation
  • Kommunalekonomi – vad behöver du som förtroendevald veta?
  • Kommentarer och erfarenheter från den lokala politiken
  • Diskussion och frågor

  Föreläsare


  Magnus Sandberg, direktör vid Ålands kommunförbund

  Christina Gestrin, sakkunnig vid Finlands kommunförbund

  Linda Grönqvist,  utvecklingschef vid Finlands kommunförbund

  Benjamin Strandberg, sakkunnig i ekonomi vid Finlands kommunförbund (29.1 och 30.1)

  Christian Dreyer, kommundirektör i Kumlinge (28.1)