Projektledare för Kurstorget

  Kommunförbundets svenska kursverksamhet Kurstorget erbjuder kommunalt förtroendevalda och anställda kurser, seminarier och fortbildning. Kurstorget arrangerar 70 olika utbildningar för 2 000 deltagare per år. Våra kurser behandlar allt från kommunekonomi, allmän förvaltning och arbetsmarknadsfrågor till bildningsfrågor och social- och hälsovård.

  Med utvecklingsprojektet för Kurstorget 2018-2019 vill vi ge kommunerna bättre verktyg att fördjupa och bredda sitt kunnande i deras nya framtida roller.

  Vi söker  en projektledare som skall leda projektet och tillsammans med oss utveckla och förnya vår kursverksamhet under tiden 15.1.2018-31.7.2019

  Du som vi söker har

  • erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete
  • idéer och kapacitet att genomföra dem
  • högre högskoleexamen, gärna i kombination med pedagogisk erfarenhet
  • en stark svenska och tillräckliga kunskaper i finska för att klara dig i en finskspråkig miljö
  • en flexibel, samarbetsvillig och positiv inställning

  Har du dessutom ett färdigt nätverk till kommunsektorn och erfarenhet av att arrangera kurser och evenemang är du kanske den vi söker.

  Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast 14.12.2017 kl. 15.00 på adressen registratur@kommunforbundet.fi. Du får närmare upplysningar av Sandra Bergqvist tfn 040-534 1108 eller fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

  Bifoga gärna en max. 2 minuter lång videopresentation av dig själv.