8.1.2018
Kommuntorget
Facebook (5)

Kårkulla söker personalchef

Vi söker till vårt team

EN PERSONALCHEF

för tillsvidareanställning vars uppgift är att ansvara för personalärenden i Kårkulla samkommun. Personalchefen är stationerad på Centralförvaltningen i Pargas.

Personalchefen ansvarar för och utvecklar våra personalärenden, företagshälsovården, samarbetsförfarandet och rekryteringen. Samkommunen har ett handlingsprogram för personalpolitik och personalchefen ansvarar för att programmet förverkligas. Personalchefen är underställd samkommunsdirektören och ingår i samkommunens ledningsgrupp.

Behörighetsvillkor är lämplig, högre högskoleexamen. Som merit räknas erfarenhet av arbete inom personalförvaltning och av arbete som förman. Tjänsten förutsätter utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på högsta nivå (6 § Lag om allmänna språkexamina), samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på mellannivå. Du ska kunna jobba både självständigt och i team. Vi erbjuder ett mångsidigt och utmanande arbete.

Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Prövotiden är 6 månader. Före tjänsten tillträds bör ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet uppvisas. Lön enligt AKTA.

Ansökan riktas till styrelsen för Kårkulla samkommun och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala. Ansökan bör vara oss tillhanda senast 6.2.2018 kl. 15.00.

På förfrågningar svarar samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, tfn 050-3891120.

Välkommen att jobba i Kårkulla!

Styrelsen 5.1.2018