15.03.2018 | Helsingfors
Dela evenemang

Grundkurs i upphandling

Upphandlingens ABC

Är du ny som förtroendevald eller tjänsteman och sköter upphandlingar i din roll? Har du erfarenhet av upphandling och vill uppdatera dig om det senaste? Under Upphandlingens ABC går vi igenom grunderna i upphandling: bl.a. upphandlingsprinciperna, ledning av strategisk upphandling, offentlighet i upphandling och hur språkaspekter kan tas i beaktande.

Kursen inleds under temat strategisk upphandling: när och hur under upphandlingens olika skeden har man störst möjlighet att påverka slutresultatet? Under andra delen av dagen ges en översikt av upphandlingsprinciperna, upphandlingsdokumentens offentlighet och hur språkaspekter kan beaktas i upphandlingen.

Tidpunkt: 15.3.2018, kl 8:30-16

Målgrupp: Kommunala politiker, upphandlande tjänstemän samt andra intresserade.
Föreläsare: Jonna Törnroos, jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, Finlands Kommunförbund
Satu Wigren, upphandlingschef, Raseborgs stad
Maria Soininen, överinspektör, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, Justitieministeriet

Anmälning: Anmälan är bindande och bör göras senast 2.3.2018. Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören. Annullering kan göras avgiftsfritt fram till sista anmälningsdag, varefter hälften av deltagaravgiften uppbärs vid annullering.

Kursavgift: 280 € plus moms. I kursavgiften ingår kursmaterial, tidskriften Kommuntorget och traktering (kaffe med tilltugg och lunch).

Mera information om kursen ger Elin Johansson, tel. 050 357 1465 eller elin.johansson@kommunforbundet.fi

Evenemangsinfo

Plats Kommunernas hus, Andra linjen 14, Helsingfors
Pris 280 € plus moms
Arrangör Finlands Kommunförbund
Anmälan 02.03.2018 - Anmäl online

Material

Program